Obiady

 

 

 

Jadłospis od 16.05.2022 do 20.05.2022

Jadłospis od 09.05.2022 do 13.05.2022

Jadłospis od 25.04.2022 do 29.04.2022

Jadłospis od 11.04.2022 do 13.04.2022

Jadłospis od 04.04.2022 do 08.04.2022

Jadłospis od 28.03.2022 do 01.04.2022

Jadłospis od 21.03.2022 do 25.03.2022

Jadłospis od 14.03.2022 do 18.03.2022

Jadłospis od 07.03.2022 do 11.03.2022

Jadłospis od 28.02.2022 do 04.03.2022

Jadłospis od 21.02.2022 do 25.02.2022

Jadłospis od 17.01.2022 do 21.01.2022

Jadłospis od 13.12.2021 do 17.12.2021

Jadłospis od 06.12.2021 do 10.12.2021

Jadłospis od 29.11.2021 do 03.12.2021

Jadłospis od 22.11.2021 do 26.11.2021

Jadłospis od 15.11.2021 do 19.11.2021

Jadłospis od 02.11.2021 do 05.11.2021

Jadłospis od 02.11.2021 do 05.11.2021

Jadłospis od 25.10.2021 do 29.10.2021

Jadłospis od 18.10.2021 do 22.10.2021

Jadłospis od 11.10.2021 do 13.10.2021

Jadłospis od 04.10.2021 do 08.10.2021

Jadłospis od 20.09.2021 do 24.09.2021

Jadłospis od 13.09.2021 do 17.09.2021

Jadłospis od 06.09.2021 do 10.09.2021

 

Harmonogram wydawania obiadów

a

a

a

Zasady korzystania z obiadów oraz wnoszenia opłat za obiady w roku szkolnym 2021/2022

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu

a

1. Zapisu ucznia/pracownika na obiady dokonuje się po wniesieniu opłaty za dany miesiąc z góry.

 

2. Z uwagi na stan pandemii zaleca się dokonywanie opłat przelewem, tylko w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach można dokonać opłaty w kasie szkoły.

 

3. Opłat za obiady dokonuje się z góry w kasie szkoły lub na konto zgodnie z poniższymi zasadami:

a) KASA PSP Nr 14 czynna:

 

w dniach (roboczych) w godzinach opłata za:
01-03.09.2021 r. 7.00 – 16.00 wrzesień 2021 r.

(obiady od 06.09.2021 r.)

20-24.09.2021 r. 8.00-10.00
12.00-15.30
październik 2021 r.
18-22.10.2021 r. jak wyżej listopad 2021 r.
22-26.11.2021 r. jak wyżej grudzień 2021 r.
03-05.01.2022 r. jak wyżej styczeń 2022 r.

(obiady od 07.01.2022 r.)

luty 2022 r.
16-22.02.2022 r. jak wyżej marzec 2022 r.
21-25.03.2022 r. jak wyżej kwiecień 2022 r.
20-26.04.2022 r. jak wyżej maj 2022 r.
16-20.05.2022 r. jak wyżej czerwiec 2022 r.

a

b) KONTO PSP Nr 14: Pekao S.A. II o/Radom 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

– na przelewie należy podać miesiąc, za który wnoszona jest opłata oraz – w przypadku ucznia – klasę, imię i nazwisko;

– przelew należy wysłać najpóźniej na 2 dni przed zamknięciem kasy w danym miesiącu;

w razie opóźnienia przelewu – należy jak najszybciej dostarczyć potwierdzenie przelewu (osobiście, faxem lub na e-mail: obiady@psp14.radom.pl); w takim wypadku wpisania ucznia na listę uprawnionych do korzystania z obiadów dokonuje się z opóźnieniem jedno- lub dwudniowym.

 

4. Odpisów z obiadów z tytułu nieobecności w szkole dokonuje się najpóźniej dzień wcześniej do godziny 12-ej, u intendenta szkoły: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 105, e-mail obiady@psp14.radom.pl

 

5. Odpisy są rozliczane po zakończeniu danego miesiąca z najbliższej opłaty za obiady.

 

6. Od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie wchodzą na stołówkę za okazaniem karnetu. W przypadku obiadów opłaconych przelewem – karnety są przekazywane uczniom za pośrednictwem wychowawców najpóźniej 1-go dnia roboczego danego miesiąca do godz. 12-ej. W razie braku karnetu można przedstawić dowód opłaty za obiady (kwitariusz przychodowy lub potwierdzenie przelewu). Istnieje również możliwość sprawdzenia uprawnienia do korzystania z obiadu przez osobę dyżurującą na stołówce na liście obiadowej. Nie wydaje się duplikatów zagubionych karnetów!

 

7. W razie przyznania dofinansowania do obiadów z pomocy społecznej rodzice/opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć stosowną decyzję do Sekretariatu szkoły.

 

8. Wysokość stawki obiadowej za jeden obiad dwudaniowy wynosi:

a) dla ucznia – 5,00 zł,

b) dla pracownika – 12,00 zł.

 

9. Wysokość stawek miesięcznych będzie każdorazowo podawana w terminach pracy kasy na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie www.psp14.radom.pl oraz w dzienniku elektronicznym; w  przypadku nadpłaty/odpisówwysokość opłaty należy uzgodnić z kasjerką: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 112, e-mail obiady@psp14.radom.pl

 

10. W zakresie nieuregulowanym w powyższych Zasadach zastosowanie ma Regulamin stołówki szkolnej, dostępny na stronie internetowej szkoły.

Copyright © 2020

Skip to content