Tomatis

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa – stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, wspomagająca metoda terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem.

Co to jest Metoda Tomatisa (SAPL)?

Profesor Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu, zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”.

Głównym celem tego treningu jest wspomożenie funkcji słuchowej, dzięki czemu dochodzi do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, wspierania funkcji językowych, komunikacyjnych, zwiększenia kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych. Terapia ta pomaga więc dzieciom z problemami szkolnymi (zaburzenia uwagi, mowy – w tym jąkanie, koncentracji, dysleksja), autyzmem, problemami koordynacji senso-motorycznej, ale również może wspomagać naukę języków obcych, walkę ze stresem i leczenie depresji. Jest także szeroko stosowana u osób, które zawodowo pracują głosem: śpiewaków, piosenkarzy, aktorów.

Jeśli proces ten ulegnie zaburzeniu i pojawią się problemy ze słuchaniem, mogą pojawić się trudności z nauką, komunikatywnością i zaburzenia zachowań społecznych. Najczęstszymi objawami zburzenia uwagi słuchowej są:

 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • błędna interpretacja pytań
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • konieczność powtarzania poleceń
 • monotonny głos
 • ubogie słownictwo
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • niemuzykalność
 • słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe
 • niewyraźne pismo
 • mylenie strony lewej i prawej
 • męczliwość
 • nadaktywność
 • tendencje depresyjne
 • nadwrażliwość emocjonalna
 • brak wiary w siebie
 • nieśmiałość
 • drażliwość
 • wycofywanie się

Trening uwagi słuchowej, opracowany przez Alfreda Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, w szczególności zaś te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu.

Jak wygląda trening ucha?

Ćwiczenia usprawniające uwagę słuchową polegają na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem” (Audia Pro). Muzyka podawana jest przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki docierają do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Dodatkowo jeden z etapów terapii koncentruje się na pracy z mikrofonem.

Stosowany w treningu materiał dźwiękowy, zawierający utwory bogate w wysokie częstotliwości pobudza pracę mózgu dostarczając tzw. „energii słuchowej”. Jest ona niezbędna do działań twórczych i adaptacji do nieustannie zmieniających się warunków otaczającej rzeczywistości.

Cały trening składa się z kilku faz, podzielonych okresami 1-2 miesięcznej przerwy, w trakcie których układ nerwowy adaptuje się do zmian w funkcjonowaniu.

Każdy z etapów treningu w naszej szkole trwa od 10 do 20 dni codziennej 1,5 godzinnej stymulacji (tj. trzy 30-minutowe seanse). Pierwsza sesja obejmuje tzw. pasywną fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta, filtrowana w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział pacjenta.

Aparaturę do terapii metodą Tomatisa otrzymaliśmy od MENiS w ramach unijnego programu. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terapią metodą Tomatisa zajmują się: Olimpia Turczyk i Alicja Gogacz.

Opracowała: Elżbieta Kiraga

Copyright © 2020

Skip to content