Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

 

97% polskich uczniów korzysta ze smartfonu i internetu, a połowa z nich przejawia symptomy ich nadużywania. Nie pozostaje to bez wpływu na rozwój mózgu, koncentrację uwagi, możliwości poznawcze. Wiedza o tym, jak przebiega proces uzależnienia, jakiej grupy uczniów dotyczy, po czym poznać, że uczeń doświadcza cyberprzemocy lub sięga po tzw. patotreści – to podstawa działania Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo.

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”.

 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

 

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 

Projekt organizuje Fundacja Dbam o Mój Zasięg, która od lat wspiera polskie szkoły w zarządzaniu mediami cyfrowymi oraz profilaktyce i edukacji w zakresie e-uzależnień i cyberprzemocy. Prowadzi wykłady, szkolenia i konsultacje na terenie całego kraju. Trenerami fundacji są dr Maciej Dębski oraz Magdalena Bigaj.

 

Autor: Katarzyna Michalska, Natalia Spytek

Copyright © 2020

Skip to content