Rada Rodziców

a

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Marek Tyka – przewodniczący

Artur Górski – wiceprzewodniczący

Agnieszka Gazda – sekretarz

 

Członkowie:

 

  • Robert Włodarczyk
  • Mirosław Szary
  • Kinga Wcisło
  • Irena Świstowska

 

 

Komisja Rewizyjna

  • Małgorzata Ostatek – przewodnicząca
  • Wojciech Nalberski
  • Robert Stępień

 

 

Nr rachunku Rady Rodziców:

Bank PEKAO S.A. II O/ Radom

45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Copyright © 2020

Skip to content