Biofeedback

Co to właściwie jest Biofeedback?

Biofeedback narodził się w amerykańskim ośrodku szkolenia pilotów wojskowych i astronautów NASA w latach 60 ubiegłego wieku. Jest to:

 • naukowo opracowana metoda rehabilitacji mózgu,
 • polega na wpływaniu na czynność bioelektryczną mózgu z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego,
 • jeżeli mózg dostosowuje się do założonych warunków gra przebiega prawidłowo (w mózgu wytwarzają się prawidłowe połączenia synaptyczne i w odpowiedniej ilości),
 • terapia polega na wzmacnianiu prawidłowych, a w małej ilości występujących połączeń synaptycznych i hamowaniu połączeń, których jest zbyt dużo.

Jak przebiega trening EEG Biofeedback?

 • czujniki przyklejone do głowy odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer,
 • komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne które jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili,
 • przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze,
 • grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury i joysticka.

Dla kogo Biofeedback?

Dla wszystkich z problemami neurologicznymi, po urazach, cierpiących na zaburzenia i choroby takie jak:

  • stres, stany lęku, stany paniki,
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), ADD,
  • zaburzenia w uczeniu się,
  • zaburzenia snu,
  • depresja,
  • uzależnienia,
  • przewlekłe bóle głowy, migreny,
  • zaburzenia przyjmowania pokarmów,
  • przewlekłe zmęczenie,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • autyzm,
  • lekkie formy upośledzenia umysłowego,
  • zaburzenia pamięci,
  • zaburzenia ruchu,
  • trema, napięcie wewnętrzne, zła samoocena,
  • padaczka ( wyjątkowo dobre rezultaty), tiki (Zespół Tourett’a),
  • po urazie czaszki lub udarze mózgu – trening stanowi pomoc w rehabilitacji

Dla dzieci z „trudnościami szkolnymi”, dla uczniów mających:

  • gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji,
  • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię),
  • zaburzenia uwagi, problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą,
  • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy,

Dla uczniów i studentów:

  • na początku roku szkolnego, akademickiego,
  • przed egzaminami, maturą
  • dla osiągnięcia lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki).

Dla intensywnie pracujących

Trenning EEG Biofeedback jest pomocny osobom na kierowniczych stanowiskach, intensywnie pracujących i tworzących oraz aktywnie uprawiających sport (biznesmeni, maklerzy, dziennikarze, naukowcy, aktorzy, kompozytorzy, sportowcy).

Efekty Biofeedback u dzieci z trudnościami w uczeniu się – trening poprawia:

 • koncentrację uwagi i jej utrzymanie,
 • szybkość uczenia się, zapamiętywania i przypominania sobie,
 • kondycję umysłową i fizyczną.

Trening pomaga:

 • pokonać stres, tremę,
 • uwierzyć we własne siły, podwyższyć samoocenę,
 • poprawić samopoczucie.

Zasady niezbędne do uzyskania efektów w terapii metodą Biofeedback

 • Treningi muszą być prowadzone zawsze tego samego dnia tygodnia (minimum 1-2 razy/tyg.) i o tej samej porze dnia.
 • Należy przeprowadzić odpowiednią liczbę treningów (efekt musi zostać utrwalony):
  • u osób zdrowych poprawa po 10-20 treningach
  • u osób z zaburzeniami – po 40-60 treningach (lub później)
 • Należy zachować właściwą długość treningu.

 

Treningi EEG Biofeedback stanowią nową skuteczną pomoc w zwiększeniu możliwości naszego umysłu.

Pesymiści mówią, że z możliwości swego mózgu wykorzystujemy wyłącznie 5%, optymiści – 10%

Treningi EEG BIOFEEDBACK zwiększą szybkość myślenia, kreatywność i pamięć do 25 – 30%.

 

Aparaturę do terapii metodą Biofeedback, pomoce dydaktyczne dla klas młodszych otrzymaliśmy od MENiS w ramach unijnego programu. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Opracowała: Małgorzata Szewczyk

a

Biofeedbackiem zajmują się: Małgorzata Szewczyk, Katarzyna Suwała, Emilia Luty.

 

Copyright © 2020

Skip to content