O szkole

Mają rację ci, którzy wierzą w sprawczą moc marzeń, bo od marzeń zaczęło się wszystko to, co dzisiaj skrywa szyld Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. A marzenia należały do jej pierwszego dyrektora Pani Haliny Marciniak, z inicjatywy której szkoła powstała. Wiele razy w chwilach wspomnień powtarza: „…Przez lata mojej pracy zawodowej miałam stały kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi, najczęściej izolowanymi od zdrowych. Marzyłam wówczas o stworzeniu im szkoły, w której czułyby się bezpiecznie, otoczone troskliwą opieką i życzliwością również dzieci pełnosprawnych, rozumiejących ich problemy. Pragnęłam stworzyć szkołę – dom, w której na tym samym korytarzu i sali lekcyjnej spotykają się dzieci niepełnosprawne ze zdrowymi, aby uczyć się wzajemnego szacunku, akceptacji, wrażliwości i przyjaźni. Wierzę, że te wartości zaprocentują w ich dorosłym życiu.”

Szkoła znajduje się przy ulicy Wierzbickiej 81/83 i składa się z czterech połączonych łącznikami budynków. Nie podlega rejonizacji.

Podstawową jednostkę organizacyjną, zgodnie z odpowiednimi przepisami, stanowi oddział liczący od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2022/2023 istnieje 32 oddziały, wszystkie są integracyjne. Obecnie szkoła liczy 521 uczniów, w tym 144 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Copyright © 2020

Skip to content