Laboratoria Przyszłości

a

a

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i  społecznym. Wzrost innowacyjności, a także rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna do końca grudnia 2021 r. wykorzystała 60% przyznanych środków. W skład zakupionego sprzętu weszło wyposażenie podstawowe i dodatkowe z katalogu wyposażenia dostępnego na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia2.

 

Zakupiono:

 • drukarkę 3d z akcesoriami, filamentem i laptopem,
 • mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,
 • stację lutowniczą,
 • kamerę,
 • statyw,
 • mikroport z akcesoriami,
 • oświetlenie do realizacji nagrań,
 • mikrofon kierunkowy,
 • gimbal,
 • aparat fotograficzny,
 • taśmę mierniczą,
 • termometry,
 • stację pogodową z akcesoriami,
 • wagę spożywczą,
 • zasilacz warsztatowy,
 • gogle wirtualnej rzeczywistości wraz z akcesoriami,
 • kuchenkę elektryczną,
 • zlew,
 • kran,
 • zestaw garnków i patelni,
 • komplet sztućców,
 • blender,
 • robot wielofunkcyjny,
 • zestaw noży,
 • zestaw desek do krojenia,
 • sito,
 • wałek,
 • miski,
 • deskę do prasowania,
 • lodówkę,
 • opiekacz,
 • zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin fizyki,
 • plansze edukacyjne,
 • apteczkę,
 • czujniki dymu,
 • instrukcje BHP,
 • gaśnicę.

Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany na zajęciach techniki, fizyki, informatyki, plastyki oraz muzyki.

a

a

a

a

a

W celu wykorzystania 40% pozostałych środków przyznanych Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej w ramach Programu Laboratoria Przyszłości do końca sierpnia 2022 r. zakupiono:

 • stoły do sal lekcyjnych,
 • szafę metalową na narzędzia,
 • zestawy bezprzewodowe Mipro,
 • zestawy mikrofonowe wraz ze skrzynią,
 • słuchawki,
 • głośnik,
 • karty pamięci,
 • panele akustyczne,
 • krzesła obrotowe.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach techniki, fizyki, informatyki, plastyki, muzyki oraz podczas uroczystości szkolnych.

Copyright © 2020

Skip to content