Laboratoria Przyszłości

a

Rok szkolny 2021/2022

I etap

a

a

a

a

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i  społecznym. Wzrost innowacyjności, a także rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna do końca grudnia 2021 r. wykorzystała 60% przyznanych środków. W skład zakupionego sprzętu weszło wyposażenie podstawowe i dodatkowe z katalogu wyposażenia dostępnego na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia2.

 

Zakupiono:

 • drukarkę 3d z akcesoriami, filamentem i laptopem,
 • mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,
 • stację lutowniczą,
 • kamerę,
 • statyw,
 • mikroport z akcesoriami,
 • oświetlenie do realizacji nagrań,
 • mikrofon kierunkowy,
 • gimbal,
 • aparat fotograficzny,
 • taśmę mierniczą,
 • termometry,
 • stację pogodową z akcesoriami,
 • wagę spożywczą,
 • zasilacz warsztatowy,
 • gogle wirtualnej rzeczywistości wraz z akcesoriami,
 • kuchenkę elektryczną,
 • zlew,
 • kran,
 • zestaw garnków i patelni,
 • komplet sztućców,
 • blender,
 • robot wielofunkcyjny,
 • zestaw noży,
 • zestaw desek do krojenia,
 • sito,
 • wałek,
 • miski,
 • deskę do prasowania,
 • lodówkę,
 • opiekacz,
 • zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin fizyki,
 • plansze edukacyjne,
 • apteczkę,
 • czujniki dymu,
 • instrukcje BHP,
 • gaśnicę.

Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany na zajęciach techniki, fizyki, informatyki, plastyki oraz muzyki.

a

a

a

a

Rok szkolny 2021/2022

II etap

 

 

a

a

W celu wykorzystania 40% pozostałych środków przyznanych Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej w ramach Programu Laboratoria Przyszłości do końca sierpnia 2022 r. zakupiono:

 • stoły do sal lekcyjnych,
 • szafę metalową na narzędzia,
 • zestawy bezprzewodowe Mipro,
 • zestawy mikrofonowe wraz ze skrzynią,
 • słuchawki,
 • głośnik,
 • karty pamięci,
 • panele akustyczne,
 • krzesła obrotowe.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach techniki, fizyki, informatyki, plastyki, muzyki oraz podczas uroczystości szkolnych.

a

a

a

Rok szkolny 2022/2023

a

Wrzesień

a

Podczas Ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych został wykorzystany sprzęt fotograficznty zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

a

Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych

a

a

a

Październik

a

Artystyczna sałatka w nowej pracowni technicznej – Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła wzbogaciła się o pracownię przygotowaną do działań kulinarnych. Wyposażenie pracowni zostało zakupione w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Mamy do wykorzystania kuchnię (lodówkę, zlew, kuchenkę z piekarnikiem) a także noże, sztućce, miseczki, roboty kuchenne, szklanki, garnki, patelnie, deski do krojenia, oraz opiekacze. Możemy stworzyć 5 stanowisk na których uczniowie mogą przygotowywać dania. Pracownie tworzą także nowe stoliki, krzesełka, i szafeczki. A wystrój wykańczają elementy dekoracyjne.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły. W pracowniach zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Więcej dowiesz się na  https://www.gov.pl/web/laboratoria lub #LaboratoriaPrzyszłości lub #LaboratoriaPrzyszłosci.

W listopadzie uczniowie klas siódmych brali czynny udział w przygotowaniu artystycznych sałatek. Należało tak wybrać owoce i warzywa, aby powstały ich piękne zdjęcia. Brano pod uwagę kadr, ekspozycję, kolor i oświetlenie. Po praktycznych zajęciach był też czas na konsumpcję i wspólny relaks. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

a

a

a

a

a

Listopad

a

Uczniowie klas piątych przygotowali tosty wykorzystując zakupiony sprzęt w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

a

 

 

 

 

Grudzień

a

Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

a

a

a

a

Styczeń

a

W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła zestawy do konstrukcji służące do przeprowadzania doświadczeń związanych z magnetyzmem.

Zestaw Magnetyzm z serii Fizyka w Walizce umożliwia przeprowadzenie doświadczeń z zakresu magnetyzmu zgodnie z dołączonymi kartami pracy zawartymi w dołączonej instrukcji zamieszczonej na pendrivach. Zestaw zawiera magnesy, kompasy oraz inne elementy potrzebne do zbadania podstawowych pojęć w magnetyzmie. Uczniowie mogą wykonywać typowe eksperymenty, takie jak oddziaływanie magnesów, działanie kompasu, prądy wirowe i oglądać linie pola magnetycznego obrazowanych za pomocą opiłków żelaza. Wszystkie elementy w zestawie są umieszczone w aluminiowej walizce wyściełanej gąbką.

     a                   
Doświadczenia:
 a

 1. Przedmioty magnetyczne i niemagnetyczne
 2. Bieguny północny i południowy.
 3. Ziemia jest olbrzymim magnesem
 4. Obserwacja pól magnetycznych z wykorzystaniem opiłków żelaza.
 5. Wzajemne oddziaływania sił.
 6. Magnesy o różnej sile – łańcuch ferromagnetyczny
 7. Prądy wirowe

 a

Na lekcjach z wykorzystaniem zestawów do konstrukcji  badaliśmy substancje ze względu na ich właściwości magnetyczne. Podzieliliśmy je na ferro-, para- i diamagnetyki. Sprawdzaliśmy, jak  oddziaływują magnesy między sobą oraz na inne substancje. Obserwowaliśmy obraz linii pola magnetycznego magnesów sztabkowych i podkowiastych. Przedstawiliśmy Ziemię jako wielki magnes sztabkowy i wyjaśniliśmy, jak działa kompas. Pokazaliśmy związek między prądem a magnetyzmem oraz jak ta zależność znalazła zastosowanie w elektromagnesach i silnikach elektrycznych.

Udział w prowadzeniu eksperymentów wzięły klasy ósme. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

aa

a

a

a

 

 

 

Luty

 

W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła zestawy do konstrukcji służące do przeprowadzania doświadczeń z kinematyki i dynamiki.

Zestaw Mechanika ciał stałych z serii „Fizyka w Walizce” umożliwia przeprowadzenie kilkunastu doświadczeń z zakresu mechaniki zgodnie z dołączonymi kartami pracy. Zestaw zawiera ponad 60 komponentów, w tym wszystkie wózki, bloczki, haki, ciężarki i sprężyny, potrzebne do zbadania podstawowych pojęć z mechaniki.

Na lekcjach z wykorzystaniem zestawów do konstrukcji  wykonywaliśmy doświadczenia z kinematyki i dynamiki. Badaliśmy, co dzieje się z ciałem,
na które działa niezrównoważona siła. Wyznaczaliśmy wartości przyspieszenia w zależności od siły działającej na wózek. Obserwowaliśmy od czego zależy bezwładność ciał oraz jaki jest związek między ciężarem a masą ciała. Udział w prowadzeniu eksperymentów wzięły klasy siódme. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

 

 

a

a

a

Marzec

Podczas Dnia Otwartego odbyły się pokazy fizyczne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

 

Dzień Otwarty

Copyright © 2020

Skip to content