Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

a

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas 1-3 gimnazjum wzięli udział w projekcie gminnym dotyczącym przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.

Głównym celem było ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach młodzieżowych. W projekcie brali udział również uczniowie innych szkół radomskich.

Efekty końcowe projektu:

Ulotki Gabriela Wolszczak, Izabela Magiera, Kinga Fraczek

Baner Kacper Kujawiak

Przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników ankiety

Przygotowanie scenariusza, nagranie i montaż filmu

Prezentacja multimedialna

Więcej informacji na stronie http://stowarzyszenie.szkoła.radom.pl/

Copyright © 2020

Skip to content