Lepsza szkoła – projekt edukacyjny

a

a

Nowy Wielki egzamin (oraz dotychczasowy program Wielki sprawdzian) to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu języka polskiego oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Program zapewnia kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach programu oferowane są:

 STANDARYZOWANE TESTY
  • na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku szkolnego,
  • po kolejnych partiach materiału – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki,
  • całoroczne – podsumowujące materiał z danej klasy.
 RAPORTY CYKLICZNE
zawierające analizę wyników po każdym teście

  • wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich,
  • informacja, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
  • miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy,
  • materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
 RAPORTY PROGRESYWNE
pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach
  • dla poszczególnych uczniów,
  • dla całej klasy.

https://ls.gwo.pl/landing

a

Sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów. Porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski.

 

Copyright © 2020

Skip to content