Akredytacja Erasmusa – nasz sukces!

 

 

 

a

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
otrzymała akredytację  Erasmusa w sektorze Edukacja Szkolna na lata 2021-2027 o numerze 2022-1-PL01-KA120-SCH-000103832.

a

a

a

a

a

a

Przez najbliższe kilka lat będziemy realizować projekty, których celem jest:

– wzrost umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się i wykorzystaniu technologii cyfrowej
w celu motywacji uczniów do nauki, uatrakcyjnienia zajęć, podnoszenia umiejętności uczniów;

– wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności nauczana włączającego, pracy z uczniem ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi, niwelacji zaburzeń emocjonalno-społecznych u młodzieży;

– podniesienie kompetencji językowych nauczycieli.

a

Project nr 1
(2023-1-PL01-KA121-SCH-000141839) trwać będzie od 01.06.2023 do 31.08.2024 r.
W ramach działań projektowych 25 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalić będzie umiejętności posługiwania się i wykorzystania na lekcjach technologii cyfrowej oraz rozwijać będzie swe umiejętności komunikacji w języku angielskim. Nauczyciele poznają nowe metody, formy pracy w szkole w tym aktywizujące uczniów jak również sposoby rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy rówieśniczej.

a

Szkolenia:

Introducing sustainability through game-based learning and gamification

Digital tools for cultural heritage education

Fluency & english language development

Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention

Embracing neurodiversity –sen – supporting special educational needs (sen)

Fluency and english language development

Refresher course for already practicing english language teachers (esl,efl,esol)

English language course for teachers: building foundations – beginner level

ICT in the classroom: innovative tools to facilitate students learning, collaboration and creativity

Art as therapy: self-expression and special needs in art education

Spice up your teaching ideas – language teaching methodology

a

a

a

Razem dla uczniów

Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Program na lata 2021-2027.

a

Projekt „Razem dla uczniów” finasowany przez Unię Europejską – krótkoterminowy projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej realizowany jest od 31.12.2022. W projekcie i szkoleniach bierze udział 18 nauczycieli różnych specjalności, terapeutów.
8 miesięczne działania skupiają się na poznawaniu metod pracy w edukacji włączającej, metod aktywizacji i motywacji uczniów, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

a

Cele:

– rozwój kluczowych kompetencji uczniów, komunikacyjnych, językowych, cyfrowych

– wsparcie nauczycieli w pracy zdalnej, hybrydowej

– doskonalenie umiejętności kadry w zakresie posługiwania się technologią cyfrową

– wspieranie podopiecznych w procesie nauki

– poprawa jakości nauczania i wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

a

Kurs 1: „Special Needs: the Challenge of inclusion” Lizbona, Portugalia

Kurs 2: „Social Media in the Classroom” Barcelona, Hiszpania

Kurs 3: „Managing Diverse Classroom Facing Upcoming Challenges” Teneryfa

Kurs 4: „Happy schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development”, Barcelona, Hiszpania

Kurs 5: „Emprowerment in ICT Skills Making Use of Technology Tools” Malta

Kurs 6: „Time to act- non formal education through in &outdoor methods to empower students’ active participation”  Lizbona, Portugalia

a

Erasmus+ prezentacja 2022

Copyright © 2020

Skip to content