Osiągnięcia

a

Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w wielu konkursach, zawodach osiągając wysokie noty zarówno na szczeblu międzyszkolnym, miejskim, rejonowym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Osiągnięcia uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej

Osiągnięcia uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

a

aa

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Osiągnięcia uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej

Osiągnięcia uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021a

 

a

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Osiągnięcia uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej

Osiągnięcia uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

a

a

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Osiągnięcia uczniów klas 0-8 szkoły podstawowej i klas 3 gimnazjum

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019a

 

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Osiągnięcia uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej

Osiągnięcia uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej i gimnazjum

 

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Osiągnięcia uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej

Osiągnięcia uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

Osiągnięcia uczniów klas 1-3 gimnazjum

 

a

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Osiągnięcia uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej

Osiągnięcia uczniów klas 4-6 SP

Osiągnięcia uczniów klas 1-3 Gimnazjum

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2015/2016

 

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Copyright © 2020

Skip to content