Nasi stypendyści

a

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w naszej szkole przyznaje dyrektor szkoły Pan Jan Rychlicki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przydziela się uczniom klas IV – VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

aaa

 

 

Copyright © 2020

Skip to content