Program Erasmus +

a

erasmus

a

Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Erasmus+ wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębianie wiedzy.

Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu poprawę jakości pracy szkoły przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, a dofinansowanie obejmuje: koszty związane z podróżą, koszty związane ze wsparciem indywidualnym (zakwaterowanie, wyżywienie), koszty związane z opłatą za szkolenie, koszty związane ze wsparciem organizacyjnym dla placówki (np. ubezpieczenie, kurs językowy, materiały edukacyjne itp.)

 

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację trzech projektów w ramach programu Erasmus +. Dwa z nich: .„Hands in Hands” oraz „ Stay in schoolyourjobwill be cool”  to projekty Strategiczne Partnerstwa dla szkół – Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk Erasmus+ – są przeznaczone dla uczniów w wieku 10 – 18 lat. Natomiast „Szkoła XXI wieku- nowe horyzonty, nowe wyzwania, nowe rozwiązania” to projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizować go będzie 18 nauczycieli naszej placówki.

a

Hands in Hands”

a

„Stay in school your job will be cool”

a

Erasmus + 2014/2015

a

Young creative European artists: Re – defining and shaping their own world exploring ‘Romeo and Juliet’

 

a

a

a

„Szkoła europejska – wielki sukces”

Projekt realizowany jest od grudnia 2019 r. do listopada 2021 r. – czas działania został wydłużony z powodu Covid 19.

Jego celem jest podniesienie kompetencji i wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie komunikacji w języku obcym, efektywnego nauczania, posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną i wykorzystania jej na zajęciach edukacyjnych. Realizacja projektu w pewnym stopniu umożliwi placówce wdrożenie w życie własnej strategii rozwoju w oparciu o współpracę w wymiarze europejskim. Wprowadzenie innowacyjnych form pracy z użyciem nowoczesnych technologii zachęci uczniów do dalszej nauki, spowoduje wzrost motywacji do działania. Zajęcia prowadzone w klasie i poza nią metodami standardowymi i niestandardowymi, poprzez gry i zabawy czy wykorzystanie systemów kodowania i technologii ICT, staną się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla młodzieży. Jednocześnie będą przykładem i alternatywą właściwego spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań oraz sposobem zapobiegania przedwczesnemu porzucaniu nauki. Jednocześnie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, komunikacji na zajęciach i w codziennych sytuacjach życiowych da możliwość nawiązania kontaktów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w Europie.

 

Cele programu odnoszą się do:

– podniesienia umiejętności i kwalifikacji pracowników – poprawa kompetencji językowych nauczycieli, stosowania TIK, doskonalenia własnego warsztatu pracy, a tym samym podniesienia jakości pracy szkoły

– poznania i wykorzystania nowych narzędzi lub metod nauczania – poznanie europejskich i światowych modeli edukacyjnych, strategii uczenia się i nauczania, metod, technik i programów edukacyjnych na różnych poziomach nauczania

– utworzenia wymiaru europejskiego instytucji – zapoznanie nauczycieli i dyrekcji z europejskimi trendami edukacyjnymi, pozyskanie partnerów wymian szkolnych w wielu krajach europejskich, wymiana doświadczeń z nauczycielami i organizacjami oświatowymi w krajach europejskich

Uczestnikami projektu są nauczyciele o długoletnim stażu, uczący języka angielskiego, historii, wos, informatyki, przyrody, wychowania fizycznego, języka polskiego, psycholog, pedagog oraz dyrektorzy szkoły. Część z nich to jednocześnie nauczyciele wspomagający pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach przygotowania do wyjazdów uczestniczyli w różnego rodzaju formach doskonalących umiejętności językowe. Było to m.in.:

– spotkanie z Antonio Andrade z Wenezueli, studentem KUL

– spotkanie z Stephenem Coutts z Wielkiej Brytanii – native speakerem w szkole językowej

 

Film

 

– cykl zajęć (dwie grupy – A1 i B1) prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego

 

Mimo trudnej sytuacji na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19, w lipcu i sierpniu 2020r. udało się zrealizować część mobilności założonych w działaniach projektowych. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach:

  1. „ENHANCE YOUR ENGLISH SKILLS” w Grecji (Korfu) – kurs doskonalący umiejętności czytania, pisania i mówienia w języku angielskim – 5 nauczycieli.
  2. „STEAM in classroom – multiple intelligences – microlearning – gamification – CLIL – flipping classrooms” w Grecji – kurs przybliżający wykorzystanie gamifikacji podczas zajęć dydaktycznych, prezentujący techniki pracy z uczniem podczas nauczania zdalnego i tradycyjnego z wykorzystaniem opartych na technologii informatycznych – 3 nauczycieli.

STEAM in classroom – multiple intelligences – microlearning – gamification – CLIL – flipping classrooms

 

  1. „MINDFULNESS FOR TEACHERS: A HANDS-ON APPROACH” w Hiszpanii – kurs będący treningiem uważności, ćwiczeniem koncentrowania się na sobie i najbliższym otoczeniu, zatrzymaniu uwagi na szczegółach i drobiazgach życia – 2 nauczycieli.

MINDFULNESS FOR TEACHERS: A HANDS-ON APPROACH

 

Pozostałe mobilności będą realizowane w kolejnych miesiącach, a ich terminy będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej na świecie.

a

a

a

 

a

 

IV konferencja „PROJEKTY ERASMUS+ I POWER w twojej szkole”

 

Już po raz czwarty Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu zorganizowała konferencję dotyczącą realizacji projektów Erasmus+ oraz PO WER współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tym razem, ze względu na Covid-19 i związane z nim obostrzenia, odbyła się w wersji online. Współorganizatorami spotkania były inne szkoły z Radomia – PSP nr 17, PSP nr 32, PSP nr 34.

Konferencja przeznaczona była przede wszystkim dla przedstawicieli radomskich placówek, którzy realizują projekty europejskie. Wzięła w niej udział także koordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE w MSCDN oraz przedstawiciel Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, jednocześnie koordynator projektów szkolnych PSP nr4 w Radomiu. Internetowa formuła spotkania umożliwiła  udział w tym wydarzeniu ponad 30 osobom z całej Polski, m.in. z Karkowa, Rybnika, Wrocławia, Gdańska, Sierakówka, Smardzowic, Różany.

Głównym celem spotkania było podzielenie się informacjami i doświadczeniami w realizacji działań projektowych w tym trudnym dla wszystkich czasie. Koordynator projektów europejskich w PSP nr 17 w Radomiu opowiedziała o przedsięwzięciach, które zdobyły tytuł „dobrej praktyki”. Udzieliła wielu rad związanych z wzorową realizacją podjętych działań.

Swoimi doświadczeniami podzieliła się także koordynator projektów pani wicedyrektor szkoły PSP nr 32 w Radomiu. Przybliżyła tematykę konkursów Eduinspirator, Eduinspiracje, Selfie +, w których placówka brała udział, a są formą upowszechniania rezultatów projektów.

Duże zainteresowanie wzbudziło przekazanie informacji na temat wypełniania wniosku o akredytację. Bardzo rzetelnie opowiedziała o tym koordynator szkolnych projektów, pani wicedyrektor PSP nr 34 w Radomiu, wyjaśniając zasady wypełniania i składania wniosków akredytacyjnych.

Konferencja zakończyła się wymianą pomysłów i planów związanych z działaniami projektowymi w czasie pandemii. Wszyscy przyznali, że obecnie większość działań musi odbywać się w sieci. Ostatnia część spotkania przerodziła się w „bank pomysłów”. W efekcie tego na portalu społecznościowym powstała grupa Erasmus+ PO WER, Radom i okolice- wsparcie i wymiana doświadczeń. Będziemy się wspierać i wymieniać pomysłami.

a

 

a

Koordynatorzy projektów szkolnych, Radom

IV konferencja ”Projekty Erasmus+ i Power w twojej szkole”

Copyright © 2020

Skip to content