Szkoła europejska – wielki sukces

a

Projekt realizowany jest od grudnia 2019 r. do listopada 2021 r. – czas działania został wydłużony z powodu Covid 19.

Jego celem jest podniesienie kompetencji i wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie komunikacji w języku obcym, efektywnego nauczania, posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną i wykorzystania jej na zajęciach edukacyjnych. Realizacja projektu w pewnym stopniu umożliwi placówce wdrożenie w życie własnej strategii rozwoju w oparciu o współpracę w wymiarze europejskim. Wprowadzenie innowacyjnych form pracy z użyciem nowoczesnych technologii zachęci uczniów do dalszej nauki, spowoduje wzrost motywacji do działania. Zajęcia prowadzone w klasie i poza nią metodami standardowymi i niestandardowymi, poprzez gry i zabawy czy wykorzystanie systemów kodowania i technologii ICT, staną się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla młodzieży. Jednocześnie będą przykładem i alternatywą właściwego spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań oraz sposobem zapobiegania przedwczesnemu porzucaniu nauki. Jednocześnie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, komunikacji na zajęciach i w codziennych sytuacjach życiowych da możliwość nawiązania kontaktów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w Europie.

a

Cele programu odnoszą się do:

– podniesienia umiejętności i kwalifikacji pracowników – poprawa kompetencji językowych nauczycieli, stosowania TIK, doskonalenia własnego warsztatu pracy, a tym samym podniesienia jakości pracy szkoły

– poznania i wykorzystania nowych narzędzi lub metod nauczania – poznanie europejskich i światowych modeli edukacyjnych, strategii uczenia się i nauczania, metod, technik i programów edukacyjnych na różnych poziomach nauczania

– utworzenia wymiaru europejskiego instytucji – zapoznanie nauczycieli i dyrekcji z europejskimi trendami edukacyjnymi, pozyskanie partnerów wymian szkolnych w wielu krajach europejskich, wymiana doświadczeń z nauczycielami i organizacjami oświatowymi w krajach europejskich

Uczestnikami projektu są nauczyciele o długoletnim stażu, uczący języka angielskiego, historii, wos, informatyki, przyrody, wychowania fizycznego, języka polskiego, psycholog, pedagog oraz dyrektorzy szkoły. Część z nich to jednocześnie nauczyciele wspomagający pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach przygotowania do wyjazdów uczestniczyli w różnego rodzaju formach doskonalących umiejętności językowe. Było to m.in.:

– spotkanie z Antonio Andrade z Wenezueli, studentem KUL

– spotkanie z Stephenem Coutts z Wielkiej Brytanii – native speakerem w szkole językowej

 

Film

 

– cykl zajęć (dwie grupy – A1 i B1) prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego

 

Mimo trudnej sytuacji na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19, w lipcu i sierpniu 2020r. udało się zrealizować część mobilności założonych w działaniach projektowych. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach:

  1. „ENHANCE YOUR ENGLISH SKILLS” w Grecji (Korfu) – kurs doskonalący umiejętności czytania, pisania i mówienia w języku angielskim – 5 nauczycieli.
  2. „STEAM in classroom – multiple intelligences – microlearning – gamification – CLIL – flipping classrooms” w Grecji – kurs przybliżający wykorzystanie gamifikacji podczas zajęć dydaktycznych, prezentujący techniki pracy z uczniem podczas nauczania zdalnego i tradycyjnego z wykorzystaniem opartych na technologii informatycznych – 3 nauczycieli.

STEAM in classroom – multiple intelligences – microlearning – gamification – CLIL – flipping classrooms

 

  1. „MINDFULNESS FOR TEACHERS: A HANDS-ON APPROACH” w Hiszpanii – kurs będący treningiem uważności, ćwiczeniem koncentrowania się na sobie i najbliższym otoczeniu, zatrzymaniu uwagi na szczegółach i drobiazgach życia – 2 nauczycieli.

MINDFULNESS FOR TEACHERS: A HANDS-ON APPROACH

 

Pozostałe mobilności będą realizowane w kolejnych miesiącach, a ich terminy będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej na świecie.

a

a

a

 

Copyright © 2020

Skip to content