a

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.

Obiady będą wydawane od 09.01.2023 r.

Kwota łączna za styczeń i luty wynosi 162,00 zł., z tego:

za styczeń 2023 r. – 102,00 zł. (za 17 dni, bez 02-05.01.2023 r.)

za luty 2023 r. – 60,00 zł. (za 10 dni, bez 13-24.02.2023 r. – ferie zimowe)

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Preferowaną formą płatności jest przelew.

a

Przelewu za styczeń 2023 r. należy dokonać najpóźniej do dnia 04.01.2023 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Opłatę za luty 2023 r. należy przelać najpóźniej do 25.01.2023 r. włącznie.

a

W razie przelania płatności za styczeń po dniu 03.01.2023 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

Tylko opłaty udokumentowane najpóźniej do dnia 05.01.2023 r. włącznie do godziny 12-ej będą uwzględnione w liście obiadowej od dnia 09.01.2023 r.; opłaty spóźnione będą uwzględniane na liście obiadowej w kolejnych dniach.

a

Opłaty za obiady można dokonać również w KASIE PSP Nr 14 (sklepik szkolny w budynku od ul. Wjazdowej):

w dniach od 02.01.2023 r. do 04.01.2023 r. w godzinach 08:00-15:30

w dniu 05.01.2023 r. w godzinach 08:00-12:00

a

Wszelkie informacje dotyczące obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady”.

Copyright © 2020

Skip to content