Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

a

REKRUTACJA do szkół ponadpodstawowych w Radomiu odbywa się poprzez stronę:

https://portal.vulcan.net.pl/jst/radomprojekt/rejestr.aspx

aa

Wniosek wraz z dokumentami należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru.

a

Przewodnik_dla_Rodzicow-_2022_2023.pdf

a

Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_zmieniajacego_.pdf – TERMINY postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

a

Rekrutacja do szkół – Kuratorium Oświaty w Warszawie

a

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1737)

Copyright © 2020

Skip to content