a

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.

Kwota za październik 2022 r.  wynosi 108,00 zł (za 18 dni, bez 13.10.2022 r., 14.10.2022 r. i 31.10.2022 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Preferowaną formą płatności jest przelew.

 a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 27.09.2022 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 25.09.2022 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

Wszelkie informacje dot. obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady”

a

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 21.09.2022 r. do 27.09.2022 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30

a

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Copyright © 2020

Skip to content