a

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

Kwota za marzec wynosi 133,00 zł. (za 19 dni, bez 28-29.03.2024 r.-przerwa świąteczna)

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry. Preferowaną formą płatności jest przelew.

a

W celu rozliczenia odpisów z obiadów ze stycznia 2024 r. prosimy o wcześniejsze ustalenie kwoty opłaty za marzec 2024 r. z pracownikiem Kasy telefonicznie (48 363-22-15 wew. 112) lub mailowo (obiady@psp14.radom.pl)

a

Przelewu za marzec 2024 r. należy dokonać najpóźniej do dnia 26.02.2024 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności za marzec po dniu 26.02.2024 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48 363-22-15) lub mailowo (obiady@psp14.radom.pl)

a

Przypominamy, że odpisy z obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 12-ej (w piątek – jeśli odpis dotyczy poniedziałku) – telefonicznie (48 363-22-15 wew. 105) lub mailowo (obiady@psp14.radom.pl) – prosimy nie używać do tego LIBRUSA !

a

Opłaty za obiady można dokonać również w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r. w godzinach 08:00-10:00 oraz 12:00-15:30

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

a

Wszelkie informacje dotyczące obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady”.

Copyright © 2020

Skip to content