a

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za czerwiec 2022 r.  wynosi 75,00 zł (za 15 dni – do 23.06.2022 r. włącznie, bez 17.06.2022 r.).

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

W związku z koniecznością uwzględnienia w opłacie odpisów z okresu styczeń-maj 2022 r. – prosimy kwotę przelewu uzgodnić z kasjerką (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 a

Po dniu 15.06.2022 r. nie będzie możliwości zgłaszania odpisów z obiadów z powodu obowiązku rozliczenia tzw. stawki obiadowej na koniec roku szkolnego!

 a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 23.05.2022 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 23.05.2022 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu: osobiście, faxem – 48 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

Opłaty za obiady można dokonać w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 17.05.2022 r. do 23.05.2022 r. (5 dni roboczych)

w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30.

a

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Copyright © 2020

Skip to content