NADRABIAMY czas, WYJEŻDŻAMY do innych szkół, POZNAJEMY nowe metody pracy….

 

Po bardzo trudnym roku, w dużej części spędzonym w sieci, powoli wracamy do pracy stacjonarnej. Ostrożnie i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego otwierane są szkoły w całej Europie. Dlatego nie czekamy dłużej – wyjeżdżamy i realizujemy projekty Power. Nauczyciele PSP nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu wymieniają swoje doświadczenia z nauczycielami z Chorwacji, Malty i Hiszpanii. W czerwcu aż siedmioro nauczycieli intensywnie doskonaliło swój warsztat pracy, korzystając z możliwości uczenia się poza granicami Polski.

Troje nauczycieli wzięło udział w kursie „We are all Special”: Inclusion and Support to Special Needs Students in and out of the Classroom w Barcelonie. Dzięki niemu poznali skuteczne techniki relaksacyjne i ćwiczenia ruchowe, które mogą być wykorzystywane z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz całą klasą. Zostali również przeszkoleni w zakresie stosowania pozytywnych i praktycznych strategii w celu poprawy skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów.

Dwoje nauczycieli przez 5 dni obserwowało zajęcia lekcyjne, wymieniało się doświadczeniami z pedagogami i terapeutami prowadzącymi nauczanie włączające w szkole w Rovinji (Chorwacja) – job shadowing. Dzięki takiej formie szkolenia mieli możliwość poznać założenia chorwackiego systemu edukacyjnego oraz metody pracy z uczniem SN w ramach edukacji formalnej i nieformalnej.

Dwoje nauczycieli postanowiło rozwijać swoje umiejętności związane z językiem obcym, korzystając z kursów organizowanych przez Alpha School of English w St Paul’s Bay (Malta). Nauczyciel języka angielskiego doskonalił się na szkoleniu „Creative methodology”, który dotyczył metodologii nauczania języka angielskiego. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego rozwijał umiejętności słuchania, pisania i komunikowania się w języku angielskim na kursie „Erasmus + enhanced english skills A1-C1”.

Po bardzo pracowitym czerwcu kolejne grupy nauczycieli zamierzają realizować mobilności w ramach programu Power. Planują naukę w Chorwacji, Islandii oraz na Malcie.

 

 

Link do podstrony

Copyright © 2020

Skip to content