Już po raz piąty nasza szkoła uczestniczy w  akcji „Zrozumieć statystykę” organizowanej przez Urząd Statystyczny w Warszawie.  To już VI edycja  projektu realizowanego w ramach Systemu Edukacji Statystycznej. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów z terenów województwa mazowieckiego i ma na celu popularyzowanie wiedzy statystycznej. W naszej szkole, na zajęciach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie, tajniki statystyki zgłębiali uczniowie klas 3 gimnazjum, uczniowie klas ósmych oraz czwartych i trzecich szkoły podstawowej.

Młodsi słuchacze uczestniczyli  w warsztatach STATspotkanie – „Przygoda ze statystyką”, dzięki którym rozpoczęli swoją statystyczną przygodę i dowiedzieli się: kim jest statystyk, co liczą statystycy, skąd czerpią informacje i dlaczego je porządkują. Podczas zabawy uczniowie wcielili się w rolę ankieterów i sami mieli możliwość porządkowania danych ze względu temat badania.

Starsi uczestnicy wzięli udział z zajęciach wykładowo – warsztatowych pt. ”Rynek pracy w województwie mazowieckim – podstawowe dane statystyczne”. Zajęcia były okazją do przyjrzenia się jakie gałęzie usług i przemysłu dominują w poszczególnych powiatach naszego województwa.  W  przystępny sposób prowadzący wyjaśnił uczniom jakimi cechami odznacza się statystyczny bezrobotny i pracujący w województwie mazowieckim oraz przypomniał podstawowe narzędzia statystyczne w obliczeniach płacowych. Najważniejszą częścią  spotkania była rozmowa na temat zawodów przyszłości, na podstawie wyników gromadzonych w badaniach nad rynkiem pracy.

Koordynator: Katarzyna Kobylińska

Copyright © 2020

Skip to content