a

18 maja 2022 r. w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji konkursu „Śladami Wandy Malczewskiej”, na której dwie uczennice z naszej szkoły w towarzystwie swoich klas odebrały nagrody w kategorii praca plastyczna:

  • Maria Lamprecht z kl. 7a – wyróżnienie
  • Zofia Nalberska z kl. 7c – nagroda specjalna

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Mazowieckiego i Biskupa Radomskiego. Organizatorem był Mazowiecki Kurator Oświaty, a współorganizatorami: Łódzki Kurator Oświaty oraz Śląski Kurator Oświaty.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy uczniów szkół podstawowych o życiu Wandy Malczewskiej, umacnianie postaw społecznych i patriotycznych, poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczniowie mieli za zadanie wykazanie się znajomością dokonań życiowych Wandy Malczewskiej, która jest wzorem patriotyzmu i zaangażowania społecznego. Dając wyraz swojej ekspresji twórczej, uczestnicy konkursu mogli zaprezentować się artystycznie w pracach literackich lub plastycznych.

Prace konkursowe zostały nadesłane ze 121 szkół z trzech województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego. Wpłynęło łącznie 439 prac, w tym 310 w kategorii plastycznej, 129 w kategorii literackiej. Tym bardziej jesteśmy dumni z wyników pracy Marysi i Zosi.

A teraz kilka słów o Wandzie Malczewskiej.

Urodziła się w Radomiu 15.05.1822 r., pochodziła z rodu Malczewskich. Jej krewnymi byli m.in. poeta Antoni oraz malarz Jacek Malczewski. Zasłynęła z pobożnego i uczciwego życia, wrażliwości społecznej, a przede wszystkim miłości do boga i ojczyzny. Charakteryzował ją bezgraniczny patriotyzm. Pełniła posługę charytatywną, edukacyjną, samarytańską i religijno-patriotyczną. Była prekursorką świeckich katechetów. Na różne sposoby wspierała uczestników powstania styczniowego: dostarczała broń, pożywienie, środki medyczne, pielęgnowała rannych i chorych. W żołnierzach umacniała wiarę w Boga oraz ducha męstwa. Wzywała do poszanowania ludzkiej godności, także w stosunku do wrogów. Nosiła w sobie potrzebę moralnego odrodzenia narodu polskiego. Została uznana wizjonerką i mistyczką. W 2006 r. kościół rzymskokatolicki ogłosił Wandę Malczewską Służebnicą Bożą. Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny.

a

Marysi i Zosi gratulujemy, a wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, dziękujemy!

a

Opiekun: Iwona Wardecka

a

a

a

Copyright © 2020

Skip to content