26 kwietnia 2023 r. w grupie 0d odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je ratownik medyczny, pan Łukasz Pieczonka, tata Stasia z naszej grupy. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi.

Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Wiele emocji wzbudziły ćwiczenia z zakresu resuscytacji wykonane na fantomie. Dzieci były bardzo aktywne i zainteresowane omawianym tematem; mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.

Dzieci już od najmłodszych lat powinny uczyć się, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i co robić, kiedy osoba potrzebuje pomocy.

 

Autorki: Magda Kuleta, Iwona Wardecka

 

 

 

 

 

Copyright © 2020

Skip to content