a

W dniach 13-20 maja pierwszaki wzięły udział w Mazowieckim Tygodniu Bezpieczeństwa.

Podczas zajęć w klasach uczniowie przypomnieli sobie zasady poruszania się w ruchu drogowym, zaprojektowali swoje znaki drogowe, śpiewali piosenki związane z bezpieczeństwem oraz wykonali makietę ruchu ulicznego. Dzięki temu każdy pierwszak dowiedział się, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, których może doświadczyć w szkole i na drodze.

Zwieńczeniem Tygodnia Bezpieczeństwa był udział wszystkich klas pierwszych w quizie podsumowującym zdobyte wiadomości. Każde dziecko otrzymało nagrodę – odblask – zgodnie z hasłem „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”.

a

Nauczycielki klas pierwszych

a

a

a

Copyright © 2020

Skip to content