a

17 maja 2022 r. w ramach TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego, pana Michała Urlika. Głównym celem spotkania było przekazanie uczniom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostały przeprowadzone oddzielnie w klasach IIc, IIIa, IIIb oraz IIIc.

Pan Michał wyjaśnił uczniom, na czym polega jego praca oraz zaprezentował używane przez niego akcesoria. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się, jak należy zachować się, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się, jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej i jak ułożyć ją w pozycji bezpiecznej. Największą jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie według jego wskazówek naśladowały sztuczne oddychanie i masaż serca. Ponadto uczniowie utrwalili sobie znane im już numery alarmowe służb ratowniczych. Praktycznie, w formie zabawowej, uczyli się jak należy rozmawiać przez telefon z dyspozytorką pogotowia.

Były to niezwykłe warsztaty uwrażliwiające naszych podopiecznych na reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażające w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać, aby w przyszłości uratować czyjeś życie.

a

Autorki: Agnieszka Stefańska, Agnieszka Pietras

a

a

a

Copyright © 2020

Skip to content