Trzecioklasiści w cyberświecie

5 października 2018

Uczniowie klasy III a, III b, III c szkoły podstawowej pod opieką swoich nauczycieli rozpoczęli realizację pilotażowej wersji programu profilaktycznego „Wspólne Kroki w Cyberświecie”. Program ten opracowany został przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją „Poza Schematami”.

W naszej szkole trzecioklasiści będą realizować program w terminie od  września do  grudnia 2018 roku. Głównym celem ww. programu jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich.

Zajęcia zostaną poświęcone nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych, ale i rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami w cyberświecie. Trzecioklasiści pod okiem nauczycieli  odbyli już  3 lekcje, podczas których każda klasa założyła swojego  bloga, na którym dzieli się swoimi poczynaniami i wrażeniami dotyczącymi realizacji programu.

 Realizatorki:  A. Krawczyk, S. Kratke, W. Wełpa, E. Marcinkiewicz, M. Malicka

 

Copyright © 2020

Skip to content