CELE KONKURSU:

 • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
 • Kształtowanie kultury czytelniczej
 • Rozwijanie twórczych talentów
 • Propagowanie czytelnictwa

 

Etap szkolny zostanie przeprowadzony czterech kategoriach wiekowych w dniach 26.02. – 2.03.2018 r. (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie). Komisje ocenią uczestników, którzy zaprezentują wybrany przez siebie fragment prozy z kanonu literatury pięknej.

 

 

 • 1 finalista etapu szkolnego z klas I ze szkoły podstawowej,
 • 1 finalista etapu szkolnego z klas II –III ze szkoły podstawowej,
 • 1 finalista etapu szkolnego z klas IV-V ze szkoły podstawowej,
 • 1 finalista etapu szkolnego z klas VI –VII ze szkoły podstawowej,

 

 

Ocenie podlega:

 • płynność i bezbłędność czytania,
 • wyrazistość i dykcja,
 • interpretacja tekstu,
 • ogólne wrażenie artystyczne
 • dyscyplina czasowa (wystąpienie do 3 minut).

 

Zapisy w bibliotece gimnazjum (kl. 4 – 7) lub bibliotece szkoły podstawowej (kl. 2 i 3) do 23.02.2018 r.

 

 

 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Oddział w Radomiu

zaprasza uczniów
szkół podstawowych,

II i III klas gimnazjalnych

 oraz ponadgimnazjalnych
z Radomia i okolic

do udziału
w

III Regionalnym Konkursie Pięknego Czytania

 

CELE KONKURSU:

 • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
 • Kształtowanie kultury czytelniczej
 • Rozwijanie twórczych talentów
 • Propagowanie czytelnictwa

 

KONKURS BĘDZIE PRZEBIEGAŁ W DWÓCH ETAPACH:

 

I – ETAP SZKOLNY

Przeprowadzenie konkursu na terenie szkół macierzystych  oraz zgłoszenie finalistów do etapu regionalnego powinno się odbyć do 6 marca 2018 r.

Koordynatorzy szkolni przesyłają organizatorom zgłoszenie wg zamieszczonego w regulaminie wzoru. Daną placówkę w etapie regionalnym reprezentują:

 

 • 1 finalista etapu szkolnego z klas I ze szkoły podstawowej,
 • 1 finalista etapu szkolnego z klas II –III ze szkoły podstawowej,
 • 1 finalista etapu szkolnego z klas IV-V ze szkoły podstawowej,
 • 1 finalista etapu szkolnego z klas VI –VII ze szkoły podstawowej,
 • 2 finalistów etapu szkolnego z gimnazjum,
 • 2 finalistów etapu szkolnego ze szkoły ponadgimnazjalnej.

 

W etapie szkolnym komisje oceniają uczestników, którzy zaprezentują wybrany przez siebie fragment prozy z kanonu literatury pięknej.

 

Ocenie podlega:

 • płynność i bezbłędność czytania,
 • wyrazistość i dykcja,
 • interpretacja tekstu,
 • ogólne wrażenie artystyczne
 • dyscyplina czasowa (wystąpienie do 3 minut).

 

II – ETAP REGIONALNY

W etapie regionalnym komisje oceniają uczestników, którzy zaprezentują (wystąpienie max.3 min.) wybrany przez siebie fragment prozy z kanonu literatury pięknej.

Ocenie podlega:

 • płynność i bezbłędność czytania,
 • wyrazistość i dykcja,
 • interpretacja tekstu,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • dyscyplina czasowa (wystąpienie do 3 minut).

 

PRZESŁUCHANIE FINALISTÓW ETAPU REGIONALNEGO ODBĘDZIE SIĘ:

 

 • 14 marca 2018r. od godziny 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 ul. Trojańska 5, dla szkół podstawowych.
 • 12marca 2018r. o godz. 12:00 w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 56, dla szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych.

 

 • Szczegółowa informacja zwrotna z harmonogramem przesłuchań dla uczniów szkół podstawowych zostanie przesłana 9 marca 2018r. na podany przez opiekunów adres e-mailowy.
 • Informacja z wynikami konkursu zostanie przesłana do szkół 16 marca 2018r.

 

III – GALA FINAŁOWA

 

 • Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 19 marca 2018r. o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu 25 Czerwca 56.
 • Podczas finału MISTRZOWIE powtórnie zaprezentują przygotowane przez siebie fragmenty tekstów.

 

Na etap regionalny należy dostarczyć:

 • ksero czytanego tekstu dla jury
 • podpisane oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)

 

 

Copyright © 2020

Skip to content