Do 30 października 2015 r. trwała rejestracja uczniów ubiegających się o stypendia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.

Uczniowie zgłaszani przez szkoły musieli spełnić wiele warunków, m.in. uzyskać co najmniej 36 pkt ze sprawdzianu szóstoklasisty, być laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych, uzyskać bardzo wysokie wyniki z wybranych przedmiotów matematyczno-informatyczno-przyrodniczych i języka nowożytnego.

Zaplanowano, że 640 osób otrzyma w I i II kwartale 2016 roku stypendium, które zostanie przeznaczone na rozwój zdolności z wybranych przedmiotów. Już w trakcie wstępnej rekrutacji należało podać zaplanowany kierunek rozwoju edukacyjnego, by uczeń mógł rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Miło nam ogłosić, że aż pięcioro uczniów z naszego gimnazjum dostanie stypendium w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2015/2016”:

  1. Adam Kobiela kl. 1gA – opiekun projektu Elżbieta Witerska
  2. Michał Tabaka kl. 1gA – opiekun projektu Jarosław Dąbrowski
  3. Wojtek Piwoński kl.1gD– opiekun projektu Katarzyna Kobylińska
  4. Magda Jaroszek kl. 2gA – opiekun projektu Renata Jesionek
  5. Aleksandra Wnukowska kl.3gA – opiekun Katarzyna Kobylińska

Do 16 stycznia 2016 r. każdy opiekun wraz ze swoim uczniem i jego rodzicem musi przekazać indywidualny plan rozwoju edukacyjnego stypendysty. Po jego zatwierdzeniu zacznie się realizacja projektu.

Cieszymy się, że w naszej szkole jest tak wielu młodych, zdolnych uczniów. Opiekunowie stypendystów chcieliby te „diamenty” oszlifować, by rozwinąć ich zainteresowania i zdolności. Życzymy zarówno uczniom jak i ich mentorom naukowym ciekawej pracy, niezwykłych eksperymentów i wiele satysfakcji.

Elżbieta Witerska

Irmina Warmiak

Copyright © 2020

Skip to content