Do 30 czerwca 2016 r. trwała rejestracja uczniów ubiegających się o stypendia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017, w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.

Uczniowie zgłaszani przez szkoły musieli spełnić wiele warunków, m.in. uzyskać co najmniej 36 pkt ze sprawdzianu szóstoklasisty, być laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych, uzyskać bardzo wysokie wyniki z wybranych przedmiotów matematyczno-informatyczno-przyrodniczych i języka nowożytnego.

Stypendium zostanie przeznaczone na rozwój zdolności z wybranych przedmiotów. Już w trakcie wstępnej rekrutacji należało podać zaplanowany kierunek rozwoju edukacyjnego, by uczeń mógł rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Każdy opiekun wraz z ze swoim uczniem i jego rodzicami musiał opracować i przekazać do zatwierdzenia indywidualny plan rozwoju edukacyjnego stypendysty.

Miło nam ogłosić, że  w ramach projektu ” Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017″ aż 6 naszych uczniów spełniło kryteria i otrzymało stypendia. Są nimi:

 

  1. Michał Tabaka  kl. 2g A       –     opiekun Jarosław Dąbrowski
  2. Adrianna Kruk  kl. 2g D       –     opiekun Jarosław Dąbrowski
  3. Magda Jaroszek  kl. 3g A     –    opiekun Renata Jesionek
  4. Julia Nowak  kl. 2g D            –    opiekun Renata Jesionek
  5. Wojciech Piwoński  kl. 2g D   – opiekun Katarzyna Kobylińska
  6. Adam Kobiela  kl. 2g A         –    opiekun Elżbieta Witerska

Indywidualne programy edukacyjne stypendystów są już zatwierdzone, zaczynamy realizować projekty.

Cieszymy się, że w naszej szkole jest tak wielu młodych, zdolnych uczniów. Opiekunowie stypendystów chcieliby te „diamenty” oszlifować, by rozwinąć ich zainteresowania i zdolności. Życzymy zarówno uczniom jak i ich mentorom naukowym ciekawej pracy, niezwykłych eksperymentów i wiele satysfakcji.

Autor: Elżbieta Witerska

Copyright © 2020

Skip to content