a

Nasza szkoła bierze udział w konkursie czytelniczym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Radomscy Tropiciele Książek”. Jego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna, a współorganizatorami kilka szkół w Radomiu, w tym również i nasza PSP 14. Konkurs odbywa się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia. Głównym celem jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, promocja twórczości pisarzy związanych z regionem radomskim oraz rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

Konkurs w naszej szkole organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: klasy 2-3, 4-6 oraz 7-8.

W I etapie uczniowie będą co miesiąc pisali test łącznie z trzech książek wyznaczonych przez organizatorów konkursu. Osoby, który zdobędą największą liczbę punktów w I etapie, przejdą do drugiego etapu konkursu.

2 lutego 2023 r. o godz. 10.00 odbył się pierwszy test sprawdzający wiedzę z poniższych lektur:

– uczniowie klas 2-3 – z książki „Niezły bigos” Justyny Zaręby,

– uczniowie klas 4-6 – z książki „Zwiadowcy” tom I Johna Flanagana,

– uczniowie klas 7-8 – z książki „Gwiazd naszych wina” Johna Greena.

Kolejny test we wszystkich kategoriach przewidziany jest na 2 marca 2023 r. (stołówka szkolna, godz. 10.00).

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

a

Szkolni opiekunowie konkursu: Irmina Warmiak, Beata Wrzesień, Paulina Soczówka.

a

a

a

Copyright © 2020

Skip to content