a

Wraz z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się w akcję charytatywną na rzecz Domu Samotnej Matki w Majdanach. Cieszymy się, że możemy liczyć na Państwa pomoc. Dziękujemy za tak liczne dary, za okazane serce i bezinteresowną pomoc. Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Otrzymane od Państwa dary –  chemia, ubrania oraz żywność – ułatwią dalsze funkcjonowanie placówki.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

Z wyrazami szacunku organizatorzy:

Karolina Bil, Beata Wrzesień, Marzena Malicka, Justyna Przydatek oraz Angelika Banaszkiewicz

a

a

a

 

Copyright © 2020

Skip to content