Podziękowanie

23 listopada 2023

a

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji charytatywnej na rzecz Domu Samotnej Matki w Majdanach.

Dzięki Państwa wielkim sercom, hojności oraz zaangażowaniu w pomoc słabszym i potrzebującym mogliśmy udzielić wsparcia matkom i ich dzieciom znajdującym się w trudnym momencie życia. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc ogromnie ważną dla tych, którzy jej potrzebują.

a

Organizatorzy: Karolina Bil, Marzena Malicka, Beata Wrzesień, Magda Kuleta, Sylwia Pietrus

a

a

a

Copyright © 2020

Skip to content