Opłaty za obiady

1 stycznia 2024

a

Opłaty za obiady za styczeń i luty 2024 r.

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

Obiady będą wydawane od 08.01.2024 r.

Kwota łączna za styczeń i luty wynosi 203,00 zł., z tego:

za styczeń 2024 r. – 56,00 zł. (za 8 dni, bez 02-05.01.2024 r., bez 15-26.01.2024 r.)

za luty 2024 r. – 147,00 zł. (za 21 dni)

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry. Preferowaną formą płatności jest przelew.

a

Przelewu za styczeń 2024 r. należy dokonać najpóźniej do dnia 04.01.2024 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Opłatę za luty 2024 r. należy przelać najpóźniej do 28.01.2024 r. włącznie.

a

W razie przelania płatności za styczeń po dniu 04.01.2024 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15

lub na adres e-mail – es.psp14.radom@wp.pl (uwaga – nowy adres mailowy tymczasowo, w związku z awarią poczty służbowej!)

 a

Tylko opłaty udokumentowane najpóźniej do dnia 05.01.2023 r. włącznie do godziny 12-ej będą uwzględnione w liście obiadowej od dnia 08.01.2024 r.; opłaty spóźnione będą uwzględniane na liście obiadowej w kolejnych dniach.

a

Opłaty za obiady można dokonać również w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 02.01.2024 r. do 04.01.2024 r. w godzinach 08:00-15:30

w dniu 05.01.2024 r. w godzinach 08:00-12:00

a

Wszelkie informacje dotyczące obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady”.

Copyright © 2020

Skip to content