Opłaty będą przyjmowane w KASIE ZSI

w dniach: 11-17.04.2018r.  (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08:00-10:00 i 12:00-15:30

 

Kwota za maj 2018r. (za 18 dni – bez 02 i 04.05.2018r.) – 72,00 zł.

 

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z marca 2018r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką.

 

Płatności można dokonywać również przelewem  na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

 

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Copyright © 2020

Skip to content