Opłaty za obiady

22 marca 2023

a

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.

Stawka za kwiecień 2023 r. wynosi:

  • dla uczniów oddziałów „0” – 96,00 zł. (za 16 dni, po odliczeniu przerwy świątecznej 06-11.04.2023 r.),
  • dla uczniów klas „1-8” – 78,00 zł. (za 13 dni, po odliczeniu: odpisu za rekolekcje 27-29.03.2023, przerwy świątecznej 06-11.04.2023 r.), chyba że uczniowie będą korzystać z opieki świetlicowej i obiadów w okresie rekolekcji marcowych (wtedy stawka wynosi 96,00 zł.).

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Preferowaną formą płatności jest przelew.

a

W razie konieczności rozliczenia odpisów z obiadów ze stycznia i lutego 2023 r. prosimy o ustalenie kwoty opłaty za kwiecień 2023 r. z pracownikiem Kasy telefonicznie lub mailowo – obiady@psp14.radom.pl

a

Przelewu za kwiecień 2023 r. należy dokonać najpóźniej do dnia 28.03.2023 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności za kwiecień po dniu 28.03.2023 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

Opłaty za obiady można dokonać również w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 22.03.2023 r. do 28.03.2023 r. w godzinach 08:00-10:00 oraz 12:00-15:30

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

a

Wszelkie informacje dotyczące obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady”.

Copyright © 2020

Skip to content