a
Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.
Kwota za maj 2024 r. wynosi 105,00 zł. (za 15 dni, bez 02.05.2024 r. i 31.05.2024 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych, 14-16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty).
Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry. Preferowaną formą płatności jest przelew.
a
W celu rozliczenia odpisów z obiadów od stycznia do marca 2024 r. prosimy o wcześniejsze ustalenie kwoty opłaty za maj 2024 r. z pracownikiem Kasy telefonicznie (48 363-22-15 wew. 112) lub mailowo (obiady.psp14@op.pl)
a
Przelewu za maj 2024 r. należy dokonać najpóźniej do dnia 25.04.2024 r. włącznie na konto PSP Nr 14:
Pekao S.A. II oddział w Radomiu
nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056
Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.
a
W razie przelania płatności za kwiecień po dniu 25.04.2024 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48 363-22-15) lub mailowo (obiady.psp14@op.pl)
 a
Przypominamy, że odpisy z obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 12-ej (w piątek – jeśli odpis dotyczy poniedziałku) – telefonicznie (48 363-22-15 wew. 105) lub mailowo (obiady.psp14@op.pl)
a
Opłaty za obiady można dokonać również w KASIE PSP Nr 14:
w dniach od 18.04.2024 r. do 24.04.2024 r. w godzinach 08:00-10:00 oraz 12:00-15:30
W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.
a
Wszelkie informacje dotyczące obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl  w zakładce Dla Rodziców – Kasa, Obiady.

Copyright © 2020

Skip to content