a

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

Kwota za grudzień 2023 r.  wynosi 105,00 zł (za 15 dni).

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Preferowaną formą płatności jest przelew.

 a

W celu rozliczenia odpisów z obiadów za wrzesień i październik 2023 r. prosimy o wcześniejsze ustalenie kwoty opłaty za grudzień 2023 r. z pracownikiem Kasy telefonicznie (48 363-22-15 wew. 112) lub mailowo (obiady@psp14.radom.pl).

a

Odpisy na grudzień 2023 można zgłaszać najpóźniej do 15.12.2023 r. (ma to związek z koniecznością rozliczenia stawki obiadowej i nadpłat za obiady za I semestr).

a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 27.11.2023 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 27.11.2023 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 20.11.2023 r. do 24.11.2023 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30

a

Przypominamy, że odpisy z obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 12-ej (w piątek – jeśli odpis dotyczy poniedziałku) – telefonicznie (48 363-22-15 wew. 105) lub mailowo na adres obiady@psp14.radom.pl

(prosimy nie używać do tego LIBRUSA !)

Copyright © 2020

Skip to content