a

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

Kwota za czerwiec 2024 r. wynosi 98,00 zł. (za 14 dni do 20.06.2024 r. włącznie, 21.05.2024 r. – zakończenie roku szkolnego).

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry. Preferowaną formą płatności jest przelew.

 a

W celu rozliczenia odpisów z obiadów od stycznia do kwietnia 2024 r. prosimy o wcześniejsze ustalenie kwoty opłaty za czerwiec 2024 r. z pracownikiem Kasy telefonicznie (48 363-22-15 wew. 112) lub mailowo (obiady.psp14@op.pl)

 a

Odpisy na czerwiec 2024 można zgłaszać najpóźniej do 14.06.2024 r. (ma to związek z koniecznością rozliczenia stawki obiadowej i nadpłat za obiady za II semestr) – telefonicznie (48 363-22-15 wew. 105) lub mailowo (obiady.psp14@op.pl).

a

Przelewu za czerwiec 2024 r. należy dokonać najpóźniej do dnia 27.05.2024 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności za czerwiec po dniu 27.05.2024 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48 363-22-15) lub mailowo (obiady.psp14@op.pl)

 a

Opłaty za obiady można dokonać również w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 20.05.2024 r. do 24.05.2024 r. w godzinach 08:00-10:00 oraz 12:00-15:30

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

a

Wszelkie informacje dotyczące obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady”.

Copyright © 2020

Skip to content