Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.

Stawka za czerwiec 2023 r. wynosi – 84,00 zł. (za 14 dni, po odliczeniu: 09.06.2023 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 23.06.2023 – zakończenie roku szkolnego)

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry. Preferowaną formą płatności jest przelew.

W celu rozliczenia odpisów z obiadów od stycznia do kwietnia 2023 r. prosimy o wcześniejsze ustalenie kwoty opłaty za czerwiec 2023 r. z pracownikiem Kasy telefonicznie (48 363-22-15 wew. 112) lub mailowo (obiady@psp14.radom.pl).

Odpisy na czerwiec 2023 można zgłaszać najpóźniej do 16.06.2023 r. (ma to związek z koniecznością rozliczenia stawki obiadowej i nadpłat za obiady za II semestr).

Przelewu za czerwiec 2023 r. należy dokonać najpóźniej do dnia 26.05.2023 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności za czerwiec po dniu 26.05.2023 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem  (48 363-22-15) lub mailowo (obiady@psp14.radom.pl)

Opłaty za obiady można dokonać również w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 16.05.2023 r. do 22.05.2023 r. w godzinach 08:00-10:00 oraz 12:00-15:30

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wszelkie informacje dotyczące obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładkach „Dla Rodziców – Kasa”, „Dla Rodziców – Obiady”.

Copyright © 2020

Skip to content