Obiady

1 września 2023

Drodzy Rodzice!

Zachęcamy uczniów do korzystania z obiadów na stołówce szkolnej (dwa dania + napój).

Obiady będą wydawane od 7.09.2023 r.

Stawka za jeden obiad wynosi 7,00 zł.

Kwota za wrzesień 2023 r.  wynosi 119,00 zł. za 17 dni (bez 1-6.09.2023 r.).

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Preferowaną formą płatności jest przelew.

 

 Przelewu należy dokonać najpóźniej do 6.09.2023 r. włącznie na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po 4.09.2023 r. prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem  (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

Opłaty wniesione po 4.09.2023 r. będą podstawą zapisu ucznia na obiady od następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia przelewu lub ujawnienia płatności na wyciągu.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14 (portiernia przy wejściu głównym do szkoły od ul. Wjazdowej) w dniach od 1.09.2023 r. do 6.09.2023 r. w godzinach 07:00-16:00 z tym, że 6.09.2023 r. – do godz. 12.00.

Copyright © 2020

Skip to content