a

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu w wielu krajach dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, aby ich głos był słyszany przez dorosłych, polityków i media. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to okazja, by z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Przy okazji tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka nauczyciele wraz z uczniami naszej szkoły zwrócili szczególną uwagę na prawo dzieci do partycypacji i swobodnego wyrażania swojego zdania we wszystkich sprawach, które dotyczą młodego człowieka.

20 listopada pracownicy oraz wychowankowie naszej szkoły przyszli ubrani na niebiesko. Oddziały przedszkolne i klasy 1-3 wzięły udział w „Niebieskim marszu” (korowód uczniów z niebieskimi emblematami po terenie szkoły). Zorganizowano zajęcia nawiązujące do tego szczególnego dnia – w klasach włączano filmy, w grupach przedszkolnych wyświetlano projekcję animacji o prawach dziecka, pracowano z zeszytem zadań do filmu, kolorowano kartę pracy pt. „Pokoloruj swoje prawa” oraz wykonywano prace plastyczne. Tematyką tych wszystkich działań były Prawa Dziecka.

Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie. Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

a

Inicjatorkami i koordynatorkami projektu tegorocznych obchodów były: Magda Kuleta, Iwona Wardecka, Sylwia Pietrus, Ewa Kaczmarek, Natalia Spytek oraz Paulina Hofman.

a

a

a

Copyright © 2020

Skip to content