a

3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat ograniczeń, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Uczniowie w ramach szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami mogli obejrzeć montaż słowno-muzyczny pt. „Marzenia”, w którym wystąpili uczniowie:

– z klasy 4b: Kalina Skowron,

– z klasy 6b: Łucja Szymańska, Adela Wasielewska,

– z klasy 6c: Tymon Majewski,

– z klasy 7c: Amelia Czyż, Mateusz Ćwiek, Lena Janowska, Hanna Kulesza,

– z klasy 8c: Marcel Chmielewski.

Dziękujemy za zaangażowanie w realizację projektu: p. Mirosławowi Moniakowi, p. Annie Niziołek i p. Jarosławowi Dąbrowskiemu. Podziękowania kierujemy także do wszystkich nauczycieli, którzy wraz z klasami wzięli udział w spotkaniu.

Niezbędnym uzupełnieniem obchodów okazały się warsztaty przeprowadzone przez p. Joannę Wasilkowską – pedagoga szkolnego. Wybrane klasy wzięły udział w zajęciach na temat niepełnosprawności oraz szeroko rozumianej tolerancji. Celem warsztatów było propagowanie świadomości funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami w środowisku szkolnym oraz kształtowanie postawy wrażliwości i empatii w stosunku do drugiego człowieka. Uczniowie podczas pracy w grupach opracowywali zachowania wspierające innych.

a

Organizatorzy: Edyta Pawlak-Grotek, Agata Kacprzak, Paulina Soczówka

Autor tekstu: Agata Kacprzak

a

a

a

a

a

a

Copyright © 2020

Skip to content