Zachęcamy do udziału w konkursie „Piękna nasza Niepodległa”.

a

CELE KONKURSU:

– kształtowanie postaw patriotycznych,

– promowanie, rozpowszechnianie i zainteresowanie uczniów wizerunkiem Polski,

– zachęcanie dzieci do poznawania historii o Polsce i Polakach,

– kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny.

a

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

2. Technika wykonania pracy dowolna (malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki łączone).

3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności wykonania.

4. Format prac: A3 i A4.

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 3 listopada 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8.11.2021 r. Najładniejsze prace zostaną wywieszone w holu głównym klas 1-3 i na stronie internetowej naszej szkoły.

a

Organizatorzy: Beata Wrzesień, Agnieszka Krawczyk, Sylwia Kratke

Copyright © 2020

Skip to content