a

Konkurs „Śladami Wandy Malczewskiej”

Zapraszamy uczniów klas IV–VIII do udziału w konkursie artystycznym „Śladami Wandy Malczewskiej”.

Organizatorem jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Współorganizatorami są: Łódzki Kurator Oświaty oraz Śląski Kurator Oświaty. Konkurs uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu, poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Pracę konkursową można wykonać w jednej wybranej kategorii: literackiej lub plastycznej.

Termin składania prac: do 20 kwietnia 2022 r. (praca literacka do nauczycieli polonistów, plastyczna do p. Iwony Wardeckiej).

Szczegółowe informacje, załączniki i materiały do pobrania:

Droga do niepodległości

Kalendarium życia

Radomskie ślady i pamiątki W. Malczewskiej

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie rodzica, prawnego opiekuna

Regulamin Konkursu Śladami Wandy Malczewskiej

Copyright © 2020

Skip to content