Kolejne warsztaty z cyklu: „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci ze spektrum autyzmu” za nami. Tematem spotkania był: Plan dnia. Plan aktywności dnia ma na celu uporządkowanie czynności w ciągu dnia, szczególnie dla tych dzieci, które mają trudności w przystosowaniu się do zmian. Dzieci często potrzebują stałości, każda nieoczekiwana zmiana może powodować zachowania trudne, szczególnie u dzieci ze spektrum autyzmu. Przewidywalność czynności w ciągu dnia daje  poczucie bezpieczeństwa nie tylko w domu ale przede wszystkim w świecie, którego dzieci  często nie rozumieją i inaczej odbierają swoimi zmysłami.

Atutem planu aktywności dnia jest duża możliwość wykorzystania zalaminowanych piktogramów lub wyrazów do określania czynności w ciągu dnia oraz możliwość nagradzania naszej pociechy w postaci np. wzmocnień społecznych : brawo, super, „piątka” lub uśmiechniętej buźki.

Warsztaty będą kontynuowane.

Organizator i prowadząca: Monika Kośla

Copyright © 2020

Skip to content