W roku szkolnym 2022/2023 dzieci z grupy 0d realizowały innowację pedagogiczną „Sensoryczny alfabet”.

Zajęcia innowacyjne odbywały się raz w tygodniu podczas zapoznawania dzieci z graficznym wyglądem liter, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

Celem innowacji było wspomaganie dzieci w poznawaniu liter poprzez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych oraz dotykowych. Program ukierunkowano na podejmowanie działań służących rozwijaniu sprawności związanych z komunikacją językową poprzez ćwiczenia motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym, z wykorzystaniem elementów terapii ręki oraz metody integracji sensorycznej.

Dzieci, wodząc palcem po wypełnionym wzorze, poznawały kształty liter, ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową oraz aktywizowały zmysł dotyku i wzroku. Z łatwo dostępnych produktów dzieci stworzyły alfabet sensoryczny, a wykonane prace wykorzystywały w swobodnej zabawie.

Koordynator: Magda Kuleta, Iwona Wardecka

 

 

 

Copyright © 2020

Skip to content