Obiady

27 sierpnia 2021

Drodzy Rodzice!

Zachęcamy uczniów do korzystania z dwudaniowych obiadów na stołówce szkolnej (z napojem).

Obiady będą wydawane od dnia 06.09.2021 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za wrzesień 2021 r.  wynosi 95,00 zł (za 19 dni, bez 02-03.09.2021 r.)

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

 

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 03.09.2020 r. włącznie na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 02.09.2021 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

Opłaty wniesione po 02.09.2021 r. będą podstawą zapisu ucznia na obiady od następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia przelewu lub ujawnienia płatności na wyciągu.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14 w dniach od 01.09.2021 r. do 03.09.2021 r. w godzinach 07:00 – 16:00.

Copyright © 2020

Skip to content