a

Aby uczcić 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, klasy trzecie od 27 września do 14 listopada 2023 r. realizowały zadania projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. Jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych, poznanie faktów historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz ukazanie sylwetek wielkich Polaków związanych z tym wydarzeniem. Dzieci uczyły się też współpracy w grupie, integrowały z kolegami i koleżankami z innych klas.

 W ramach projektu nauczyciele i uczniowie realizowali następujące przedsięwzięcia:

  1. Przeprowadzenie cyklu zajęć „Droga do wolności”.
  2. Nauka pieśni patriotycznych.
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej.
  4. Reprezentowanie PSP Nr 14 Integracyjnej w Międzyszkolnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w PSP Nr 4 w Radomiu.
  5. Akcja „Zapal znicz dla żołnierza”.
  6. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych „Droga do wolności”.
  7. Przeprowadzenie gali „Dla Niepodległej”…:

– przygotowanie uroczystego apelu dla klas 0-3,

– wykonanie zaproszeń i tematycznych kotylionów (nawiązanie współpracy ze świetlicą szkolną).

  1. Spotkanie z przedstawicielem Związku Piłsudczyków w Radomiu (współpraca ze Związkiem).

W czasie trwania projektu uczniowie zdobywali wiedzę związaną z historią Polski
i okolicznościami odzyskania niepodległości. Zapoznali się też z sylwetkami głównych bohaterów tego wydarzenia. Po odbyciu cyklu zajęć wykonali prace plastyczne ilustrujące „Drogę do wolności”, które zostały wyeksponowane w galerii na korytarzu szkolnym.

Dzieci nauczyły się śpiewać pieśni patriotyczne: „Leć Orle Biały”, „Pierwsza Brygada”, „Rota”, „Jedzie, jedzie na Kasztance”, „Pieśń młodego patrioty”. Kilkoro z nich wzięło udział w „Szkolnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych”, a laureatka I miejsca reprezentowała naszą szkołę na „Międzyszkolnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych” w PSP nr 4. W międzyczasie trwały próby i przygotowania do wielkiej gali związanej ze świętowaniem 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wykonali z pomocą opiekunów zaproszenia na tę uroczystość dla dyrekcji, nauczycieli, kolegów i koleżanek z klas 0-3.

We współpracy ze świetlicą szkolną powstały piękne kotyliony, które ozdobiły stroje wszystkich występujących w dniu uroczystości. Podczas gali, w dniu poprzedzającym obchody Narodowego Święta Niepodległości, dzieci zaprezentowały krótki rys historyczny wydarzeń z tego okresu, recytowały wiersze, a występ przeplatały pieśniami patriotycznymi. Taniec „Pisk Białego Orła” obrazowo ukazał sytuację Polski w tamtym okresie i swym plastycznym przekazem zachwycił publiczność.

Na zakończenie występu korytarzami szkoły przeszedł poprowadzony przez p. dyrektora Jana Rychlickiego uroczysty korowód. Uczestnicy śpiewali pieśń „Pierwsza brygada”, trzymając w rękach biało-czerwone chorągiewki. W tym dniu o godzinie 11.11 wszyscy wzięli udział w uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego. Ważnym, podsumowującym projekt wydarzeniem było spotkanie z p. Sławomirem Sońtą, członkiem Związku Piłsudczyków w Radomiu. Pan Sońta zaprezentował się w stroju z epoki i opowiedział dzieciom o działaniach polskich żołnierzy walczących o niepodległość ojczyzny. Uczniowie w skupieniu wysłuchali prelekcji i z zainteresowaniem oglądali przyniesione repliki szabli, pistoletu i karabinu z tego okresu.

Dzieci nie zapomniały też o żołnierzach poległych w obronie ojczyzny. W dniach 1-2 listopada wspólnie ze swoimi opiekunami odwiedziły mogiły bohaterów i zapaliły na nich znicze, oddając im w ten sposób hołd i cześć. Przedsięwzięcia składające się na ten projekt były dla wszystkich wspaniałą lekcją historii. Przyczyniły się do wzajemnej integracji nauczycieli i dzieci, uczyły współpracy i pracy zespołowej, a różnorodność zadań projektu pozwoliła uczniom zaprezentować swoje talenty i umiejętności. Mamy nadzieję, że te działania rozbudziły patriotyzm w młodych sercach naszych uczniów.

a

Nauczyciele klas trzecich

a

a

a

a

a

a

 

Copyright © 2020

Skip to content