„Chemia dla opornych”

30 sierpnia 2023
a
ZOFIA NALBERSKA uczennica klasy 8c realizowała roku szkolnym 2022/2023 pod opieką Renaty Jesionek – nauczyciela chemii, projekt pt. „CHEMIA DLA OPORNYCH” w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Zosia nie tylko doskonaliła swoje wiadomości i umiejętności z zakresu chemii lecz także w ramach swojej pracy udzieliła wskazówek swoim rówieśnikom, by ułatwić im opanowanie wybranych zagadnień chemicznych.
W przystępny dla uczniów sposób ale z wykorzystaniem języka chemicznego przedstawiła je w przygotowanej prezentacji.
Zapraszamy do obejrzenia.

 

Prezentacja

 

Copyright © 2020

Skip to content