13 stycznia 2017 roku uczniowie klas IV – IV szkoły podstawowej uczestniczyli  w kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

Akcję poprzedziło krótkie przemówienie dyrektora ZSI – Jana Rychlickiego i występ artystyczny uczniów klas 6c i 6a SP oraz 2gD – Marcela Pyciarza i Adrianny Kruk. Zaprezentowali się w przedstawieniu „Bądź bezpieczny na drodze” przygotowanym przez polonistki –  M. Mizerę i G. Ferenc według autorskiego scenariusza. Obejrzeli je przybyli do szkoły goście – Rafał Rajkowski – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dariusz Piątek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu,  młodszy brygadier – Sławomir Podsiadły – zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Zbigniew Gołąbek – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, nadkomisarz Dariusz Szymański – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu wraz z funkcjonariuszami, podinspektor Dariusz Frączek – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Monika Kuchcik  – koordynator przedsięwzięcia. Na widowni zasiedli też  dyrektor ZSI, wicedyrektorzy, nauczyciele i uczniowie klas IV – VI SP. O barwną dekorację sceny zadbała A. Niziołek – nauczyciel plastyki. Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewnił Łukasz Gos – nauczyciel muzyki.

W humorystyczny sposób zaprezentowane zostały przepisy ruchu drogowego, egzamin na prawo jazdy, niebezpieczne sytuacje sprzyjające wypadkom, pokaz mody.  A wszystko to odbywało się w „studio telewizji śniadaniowej”.

Wszyscy obecni uczniowie oraz dzieci z klas I – III SP otrzymali zestawy elementów odblaskowych, co ma im ułatwić poruszanie się po zmroku w miejscach szczególnie niebezpiecznych – jezdniach i poboczach dróg.

Kolejne etapy kampanii odbywały się w przemiennych dla trzech grup godzinnych panelach.

Emisję filmu „…, tak, chcę być bezpieczny” oraz prelekcję z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzili policjanci.

Pokazy i ćwiczenia z uczniami dotyczyły pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomach do resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Sensację wzbudził rowerowy tor przeszkód, na którym uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w jeździe rowerem.

Kampania była bardzo dobrze zorganizowana. Wszyscy biorący udział w akcji wynieśli z tego spotkania wiele pozytywnych wrażeń. Mamy nadzieję, że nie zabraknie ich w maju – już wtedy spotkamy się w parku im. T. Kościuszki w Radomiu. Nastąpi wówczas podsumowanie akcji będące zwieńczeniem wspólnych działań instytucji odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia oraz placówek oświaty zaangażowanych  w rozpowszechnianie projektu wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Uczniowie ponownie zaprezentują przedstawienie „Bądź bezpieczny na drodze”, które spotkało się z uznaniem oglądających je gości.

Autor: Małgorzata Mizera

Autor zdjęć: Monika Czubak

Copyright © 2020

Skip to content